تو یه گلوله‌ی طلایی نداری، صدتا گلوله‌ی سربی داری. باید انقدر بزنی تا بخوره به هدف

Streak